Bramy Kurtyny rolowaneDrzwiBramy przesuwneKurtyny dymoweprzeciwpożarowe

Jesteśmy dystrybutorem rozwiązań przeciwpożarowych najlepszych polskich producentów na rynku polskim: Małkowski MARTECH oraz firmy Wiśniowski. W naszej ofercie znajdziesz pełne spektrum rozwiązań do obiektów użyteczności publicznej, firm, zakładów przemysłowych, magazynów oraz budynków mieszkalnych.

Małkowski MARTECH
Wiśniowski

Najbardziej popularne produkty przeciwpożarowe

Bramy przesuwane przeciwpożarowe

Bramy przesuwane przeciwpożarowe

Bramy przesuwne jednoskrzydłowe lub wieloskrzydłowe mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie mała ilość miejsca wokół otworu nie pozwala zastosować bram jednoskrzydłowych.

Zobacz więcej:

Bramy jednoskrzydłowe
Bramy wieloskrzydłowe

Bramy kurtynowe przeciwpożarowe

Kurtyny rolowane przeciwpożarowe

Bramy kurtynowe mają zastosowanie głównie w budynkach o wysokich walorach estetycznych – obiektach użyteczności publicznej oraz centrach handlowych. Są elastycznymi zamknięciami stref przeciwpożarowych i ze względu na niewielkie wymagania w zakresie warunków zabudowy stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy bardzo małą ilością miejsca wokół otworu.

Zobacz więcej:

Bramy kurtynowe elastyczne

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe pozwalają na dwukierunkowe korzystanie z przejścia pożarowego. Mają zastosowanie głównie w zakładach produkcyjnych, elektroenergetycznych i tunelach kablowych.

Zobacz więcej:

Drzwi przeciwpożarowe stalowe

Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe

Zobacz pełną ofertę rozwiązań przeciwpożarowych

Kurtyny okienne

Przeciwpożarowe kurtyny elastyczne są przeznaczone do  montażu na okna i oddzielenia stref pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Mają zastosowanie w różnego typu obiektach, w których istnieje potrzeba oddzielenia stref pożarowych wewnątrz lub na zewnątrz okien.

Bramy kurtynowe elastyczne

Przeciwpożarowe elastyczne bramy kurtynowe są przeznaczone do oddzielenia stref pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi Prawa Budowlanego. Mogą mieć zastosowanie min. w różnego typu obiektach przemysłowych, gdzie wymagane jest zastosowanie przegród pożarowych w wysokiej klasie odporności ogniowej jednocześnie z małą ilością miejsca na zabudowę w nadprożu.

Bramy przesuwne jednoskrzydłowe

Bramy przesuwne jednoskrzydłowe mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie mała ilość miejsca wokół otworu nie pozwala zastosować bram jednoskrzydłowych.

Bramy przesuwne wieloskrzydłowe

Mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie mała ilość miejsca wokół otworu nie pozwala zastosować bram jednoskrzydłowych.

Bramy opuszczane jednoskrzydłowe

Bramy opuszczane jednoskrzydłowe zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. To idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem tylko powyżej otworu.

Bramy opuszczane wieloskrzydłowe

Mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. To idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem tylko powyżej otworu. Jest ono jednak mniejsze niż w bram opuszczanych jednoskrzydłowych.

Kurtyny dymowe ruchome

Mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych, jak centra handlowe, atria oraz dworce. Są elastycznymi oddzieleniami stref dymowych i ze względu na niewielkie wymagania w zakresie warunków zabudowy stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy bardzo małą ilością miejsca w zakresie zabudowy. Brak ograniczeń wymiarowych powoduje, że kurtyny mogą zamykać bardzo duże powierzchnie.

Kurtyny dymowe stałe

Mają zastosowanie głównie w wielkopowierzchniowych obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych, jak centra handlowe, magazyny, hale produkcyjne, obiekty sportowe. Są elastycznymi oddzieleniami stref dymowych i ze względu na niewielkie wymagania w zakresie warunków zabudowy stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wydzielenie strefy dymowej bezpośrednio pod dachem albo stropem. Brak ograniczeń wymiarowych powoduje, że kurtyny mogą zamykać bardzo duże powierzchnie.

Bramy kurtynowe

Mają zastosowanie głównie w budynkach o wysokich walorach estetycznych – obiektach użyteczności publicznej oraz centrach handlowych. Są elastycznymi zamknięciami stref przeciwpożarowych i ze względu na niewielkie wymagania w zakresie warunków zabudowy stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy bardzo małą ilością miejsca wokół otworu.

Bramy rozwierane

Mają zastosowanie głównie w zakładach i halach produkcyjnych. Dzięki konstrukcji zakładającej montaż wewnątrz otworu bramy te są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca wokół niego. Mogą być użytkowane jako zwykłe drzwi, zachowując swoją funkcję przeciwpożarową. 

Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe pozwalają na dwukierunkowe korzystanie z przejścia pożarowego. Mają zastosowanie głównie w zakładach produkcyjnych, elektroenergetycznych i tunelach kablowych.

Bramy rozsuwane dwuskrzydłowe

Mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy zapasem miejsca po obu stronach otworu, nie musi być on jednak tak duży jak w przypadku bram przesuwnych.

Bramy rozsuwane wieloskrzydłowe

Mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy zapasem miejsca po obu stronach otworu, może być on jednak mniejszy niż w bram rozsuwanych dwuskrzydłowych.

Biuro Zielonka

ul. Marecka 24, 05-220 Zielonka
tel: +48 22 423 31 31
email: info@bramypozarowe.pl

Biuro Warszawa

ul.Płowiecka 42, 04-501 Warszawa
tel:+48 22 423 31 32
email: info@bramypozarowe.pl

Projekt i wdrożenie al-tair.pl